fbpx
กัญชา พืชเศรษฐกิจ

แม้นโยบายการเปิดใช้ประโยชน์จากพืชกัญชาของรัฐบาล ยังไม่มีความคืบหน้านัก เพราะยังจำกัดอยู่ในแปลงควบคุม แต่วันนี้มีความเคลื่อนไหวน่าสนใจ เมื่อ กรมวิชาการเกษตร ได้ประกาศรับรองสายพันธุ์กัญชา ที่ชื่อ อิสระ 01 ซึ่งได้รับการศึกษาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่ดีสำหรับปลูกในประเทศไทย

นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า  กรมฯได้รับการขึ้นทะเบียนกัญชาพันธุ์ “อิสระ 01” ซึ่งพัฒนาคัดเลือกพันธุ์โดยกรมการแพทย์ กรมวิชาการเกษตร และมูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์  และสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ได้ตรวจสอบเอกสารและลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นตามหลักวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงได้ออกประกาศโฆษณาเพื่อแจ้งให้สาธารณชนทราบ เพื่อเปิดโอกาสให้ทักท้วงตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ซึ่งปรากฏว่าเมื่อครบระยะเวลา 30 วัน ไม่มีผู้ใดทักท้วง กรมวิชาการเกษตรจึงได้ออกหนังสือรับรองพันธุ์กัญชาอิสระ 1 เป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 นับเป็นพันธุ์ล่าสุดของกรมวิชาการเกษตรเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

สำหรับ กัญชาพันธุ์อิสระ 01 ได้จากการพัฒนาคัดเลือกกลุ่มประชากรกัญชาสายพันธุ์ไทย ที่ปลูกอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ มีระยะเวลาดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ประมาณ 24 ปี และได้มีการนำไปใช้ประโยชน์มาต่อเนื่อง อาทิ โครงการปลูกและสกัดพืชกัญชาผลิตตำรับยารักษาโรค กรณีจำเป็นเฉพาะผู้ป่วยเฉพาะราย โครงการผลิตช่อดอกกัญชาไทยคุณภาพสูงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

ทั้งนี้คณะผู้ดำเนินงานได้ใช้ชื่อว่ากัญชาพันธุ์ “อิสระ 01” เพื่อสื่อความหมายถึงกัญชาสายพันธุ์ดีของประเทศไทย ที่มีสาร Cannabinoid (CBD) ซึ่งมีสรรพคุณทางยาได้รับการปลดปล่อยให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้

นายพิเชษฐ์ กล่าวต่อว่า การนำพันธุ์พืชมาขอขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร มีประโชน์คือจะทำให้พันธุ์พืชได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับในคุณสมบัติของพันธุ์ โดยผู้ที่ต้องการนำพันธุ์พืชมาขอรับการขึ้นทะเบียน สามารถมายื่นคำขอได้ที่สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช หรือยื่นคำขอทางไปรษณีย์ โดยจะต้องมีข้อมูลที่มาของพันธุ์พืชที่จะขอขึ้นทะเบียน ได้แก่ ชื่อพันธุ์ แหล่งที่มา ประวัติพันธุ์ วิธีการปรับปรุงพันธุ์  ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์  ลักษณะอื่นๆ  และรูปภาพต้น ใบ ดอก และผล เอกสารหลักฐานยืนยันตัวบุคคล นิติบุคคล หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) 

สำหรับกรณีขอขึ้นทะเบียนพืชกัญชงและกัญชา ซึ่งเป็นพืชยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 จะต้องแนบหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายยาเสพติดให้โทษจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *