เปิดตัวยิ่งใหญ่  “อนุทิน” เปิดงานครบเครื่องกัญชา กลางห้างเมืองกรุง โชว์คลินิคกัญชา อาหาร-สินค้าแปรรูปจากกัญชาเพียบ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงาน “ครบเครื่องเรื่องกัญชา และเสน่ห์ยาสมุนไพร Ganja & TTM In the City” เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 โดยมี พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ ประธานเครือข่ายพลังภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ที่ ชั้น 1 ลานรอยัลพาร์ค พลาซ่า และชั้น 3 โซน Beauty & Health พาราไดซ์ พาร์ค โดยงานจะจัดยาวไปถึงวันที่ 21 มีนาคม 2564 นี้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เน้นการสร้างเศรษฐกิจจากกัญชา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์ โดยเริ่มต้นพัฒนาจากจังหวัดเมืองสมุนไพรและขยายเส้นทางไปยังแหล่งปลูกกัญชา ทางการแพทย์ ที่มีความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวได้  โดยในปี 2564 มีเป้าหมายการเปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยสมุนไพรและกัญชาครอบคลุมทุกภูมิภาค สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างน้อย 2,000 คนหรือมากกว่า 400 เส้นทาง คาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนไม่น้อยกว่า 17 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังผลักดันกัญชาทางการแพทย์สู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อนำไปแปรรูปทำเป็นอาหาร เครื่องสำอาง

“การประกาศ “ปลดล็อค” องค์ประกอบของกัญชา ในส่วนของ ใบ กิ่ง ก้าน และ ราก ไม่เป็นยาเสพติด สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศึกษาวิจัย จะส่งผลให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา และสมุนไพรของประเทศไทยมีโอกาส ขยายไปสู่การพัฒนากัญชาสู่อุตสาหกรรมสุขภาพ ร่วมกับภาคเอกชนผู้ผลิตที่มีศักยภาพและวิสาหกิจชุมชน ที่มีคุณภาพ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการพัฒนากัญชาในประเทศไทย “กัญชา” จึงเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่จะทำให้คนไทยมีรายได้ เพิ่มมากขึ้น นับเป็นก้าวย่างของการเปลี่ยน กัญชา จากพืชยาเสพติด มาเป็น พืชเศรษฐกิจ อย่างลงตัว” นายอนุทิน กล่าว

ด้านแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า การจัดงานครบเครื่องเรื่องกัญชา และเสน่ห์ยาสมุนไพร มีกิจกรรมแบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย เวทีเสวนาวิชาการกัญชาและสมุนไพร  บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ แบบผสมผสาน  ส่วนนิทรรศการวิชาการผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์แผนไทย และการสาธิตทำผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา บูธนิทรรศการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร และอาหารเพื่อสุขภาพ  การจัดงานครั้งนี้นับเป็นการขยายโอกาสอาชีพแก่ผู้ประกอบการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ธุรกิจด้านการแพทย์แผนไทยเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ

ภาพรวมของการดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี อันเป็นแนวทางสู่การพัฒนา อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ และผู้ประกอบการด้านสมุนไพรให้สามารถพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งได้ยิ่งขึ้นต่อไป     

พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ ประธานเครือข่ายพลังภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยขึ้นศูนย์การค้า เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักกัญชาและแพทย์แผนไทยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังจะได้ขยายโอกาสทางอาชีพและโอกาสทางธุรกิจ แก่ผู้ประกอบการทางการแพทย์แผนไทยในหลายมิติ ทั้งด้านผลผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมกับยาแผนไทย การใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ อันเป็นเสน่ห์ของยาสมุนไพรที่มีตามธรรมชาติ มีคุณประโยชน์มากคุณค่า ที่ควรอนุรักษ์สืบสาน และควรร่วมกันรักษาไว้สืบไป

นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายพลังภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพในรูปแบบใหม่ในประเทศ ที่จะสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาต่อไป โดยมี บริษัท เซเว่น สตาร์ สตูดิโอ จำกัด โดย คุณบริพันธ์ ชัยภูมิ ที่มาร่วมดำเนินการจัดงาน “ครบเครื่องเรื่องกัญชาและเสน่ห์ยาสมุนไพร Ganja & TTM In the City”

การจัดงานครั้งนี้ ถือครั้งแรกของเมืองไทย ที่นำกัญชามาไว้ที่ศูนย์การค้า ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ประชาชนคนทั่วไปได้สัมผัสกัญชาอย่างใกล้ชิดและเข้าใจกัญชาวิถีใหม่ที่ถูกต้องตามกฏหมาย ทั้งกัญชาทางการแพทย์ หรือการนำมาปรุงอาหาร รวมทั้งได้ความรู้จากการเสวนากัญชาวิถีใหม่ เชื่อว่าทุกท่านที่มาร่วมงานจะได้รับประโยชน์อย่างมาก ขณะเดียวกันได้รับความบันเทิงจาก “ไข่ มาลีฮวนน่า” ที่ร่วมสร้างสีสันและความสุข ผ่านบทเพลงเพื่อชีวิตภายในงาน

สำหรับงาน “ครบเครื่องเรื่องกัญชาและเสน่ห์ยาสมุนไพร Ganja & TTM In the City” ภายในงานกับพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ นิทรรศการกัญชา, ตำรับกัญชากับอาหาร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกัญชา โรงเรือนกัญชา Green House กิจกรรมเสวนากัญชาวิถีใหม่ กับหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย พบกับ “หมอเดชา ศิริภัทร” อีกหนึ่งนายแพทย์ที่ประสบความสำเร็จการรักษาโรคด้วยน้ำมันกัญชา มาร่วมเสวนาที่งานอีกด้วย และพลาดไม่ได้กับ คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตรวจรักษา ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย คลินิกภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน บำบัดอาการเชิงสุขภาพ อาทิ บ่งต้อหนามคัดเค้า / พอกยาสมุนไพรดวงตา / ตอกเส้น / นวดบำบัดอาการ / พอกยาสมุนไพรที่เข่า และร้านอาหารเด็ด เมนูกัญชาและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกัญชา อาทิ กาแฟกัญชา จาก ร้าน Black Canyon และก๋วยเตี๋ยวรสดีเด็ด พบกับเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูและเนื้อเซอร์ลอยอาบน้ำ เป็นต้น โดยงานจะมีระหว่างวันที่ 17-21 มี.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-21.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 ลานรอยัลพาร์ค พลาซ่า และชั้น 3 โซน Beauty & Health ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค

อย่างไรก็ตาม ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ได้ปฏิบัติตามภายใต้ข้อกำหนดการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส   โควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ภายใต้ 3 มาตรการหลัก คือ คัดกรอง ป้องกัน ปลอดภัย การจัดตั้งบูธสินค้า กำหนดจุดชมสินค้าแบบเว้นรักษาระยะห่างอย่างเหมาะสม พร้อมกับขอความร่วมมือให้ลูกค้าและผู้ประกอบการร้านค้าสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ติดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือให้กับลูกค้าอย่างทั่วถึงด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *