ไอเดียดี สองกระทรวงจับมือ “ก.เกษตร-ก.กลาโหม” ซื้อขายสินค้าเกษตรจากเกษตรกรโดยตรง แก้ปัญหาผลผลิตล้น-ราคาตก เอาไปแจกจ่าย ขายต่อให้ทหาร-ประชาชน

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและการสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายและกระจายผลผลิตทางการเกษตรระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงกลาโหม เพื่อให้ข้าราชการทหารและครอบครัว รวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ มีโอกาสได้เข้าถึงผลผลิตทางการเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้ง เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีจุดจำหน่ายและกระจายผลผลิตทางการเกษตร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากกรณีผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19

ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมยินดีรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกร โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบในกรณีผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดจกสถานการณ์ต่างๆ และสนับสนุนพื้นที่สำหรับเป็นจุดจำหน่ายและกระจายสินค้าเกษตรในจังหวัดต่างๆ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยจะสนับสนุนและคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อจำหน่ายและกระจายผลผลิตทางการเกษตร (Drop Point) และรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกร ตามความต้องการและศักยภาพของหน่วย เช่น ผลผลิตปศุสัตว์ ประมง ผักและผลไม้ตามฤดูกาล ผลิตภัณฑ์นม ไข่ สินค้าเกษตรอินทรีย์ และผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งเบื้องต้นได้กำหนดพื้นที่ที่พร้อมให้การสนับสนุน รวม 42 พื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ทุกภาค ตัวอย่างพื้นที่นำร่องของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพร่วมกับกระทรวงกลาโหม เป็นพื้นที่จำหน่ายและกระจายผลผลิตทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมเพิ่มมากขึ้น (Drop Point) รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร การจัดการระบบการขนส่งและการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งตัวอย่างสินค้า/ผลผลิตทางการเกษตรที่คาดว่าจะมีผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก ในช่วง 6 เดือนนี้ (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564) ได้แก่ ผลไม้-ลำไยสด มะม่วงมหาชนก มะม่วงเขียวมรกต แก้วมังกร พืชผัก-พริก กระเทียม กะหล่ำปลี สินค้าปศุสัตว์-ไข่ไก่ ไข่เป็ด และสินค้าประมง-กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งก้ามกราม ปลากะพง เป็นต้น” ดร.ทองเปลว กล่าว

สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานรัฐ ในการซื้อสินค้าเกษตร ขณะนี้อยู่ระหว่างหน่วยงานในสังกัดในระดับพื้นที่ร่วมกันสำรวจความต้องการรับซื้อและความพร้อม รวมไปถึงสำรวจศักยภาพพื้นที่ของกระทรวงกลาโหม จำนวน 42 แห่ง ในพื้นที่ 25 จังหวัด ในการจัดเป็นจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและกระจายผลผลิตทางการเกษตร โดยให้สำนักงานเกษตรจังหวัดรายงานผลให้กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานต่อไป

นอกจากนี้ สำหรับเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ได้โดยตรงอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *