กอ.รมน.พิจิตรติดอาวุธทางปัญญาให้เกษตรกรทำปุ๋ยจุลินทรีย์ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจาก นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในตำแหน่ง ผอ.กอ.รมน.พิจิตร จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตนเองเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสู้ภัยโควิด19 โดยได้จัดอบรมกลุ่มเกษตรกรขึ้นที่ อบต.บ้านนา ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี

ทั้งนี้มีเกษตรกรและผู้ที่สนใจเกือบ 50 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ซึ่ง กอ.รมน.พิจิตร ได้เชิญปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านวิสาหกิจชุมชนและการทำเกษตรอินทรีย์มาเป็นวิทยากรสอนการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นไทย 5 ชนิด ชื่อว่า “จุลินทรีย์สรรพสิ่ง” เพื่อนำไปใส่ในแปลงเกษตร และบ่อปลา , การทำอาหารอินทรีย์เลี้ยง ไก่, เป็ด, ปลา โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น ร่วมกับจุลินทรีย์สรรพสิ่ง เพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์ ปลดปล่อยเกษตรกรออกจากโซ่ตรวนของบริษัทขายอาหารสัตว์ รวมถึงให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเสรษฐกิจพอเพียงในแบบวิถีชาวบ้าน

นอกจากนี้ยังรวมถึงการเลี้ยงไส้เดือนและการทำปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อนำไปใส่ในแปลงนา ในสวนผัก ในสวนไม้ผล ทั้งนี้เพื่อให้ผลผลิตที่ได้เป็นผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ตลาดคนรักสุขภาพกำลังต้องการ รวมถึงเป็นนโยบายของจังหวัดพิจิตรที่ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมา ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งถือเป็นช่องทางการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *