ตามไปดูครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”ศรีสะเกษ

ทำสวนผสม ปลอดสารเคมี-เลี้ยงสารพัดสัตว์ นำพาชีวิตไร้หนี้

โดย…เสนาะ วรรักษ์

ครัวเรือนโคก หนอง นา โมเดล ต้นแบบ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9  มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้เกษตรกรไทยอยู่ดีมีสุข ชีวิตปลอดหนี้ ดังเช่นเกษตรกรห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ปลูกสารพัดพืชสวนครัวกินได้ขายได้ปลอกสารพิษ

โครงการดังกล่าวนายสุทธิพงษ์   จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน หัวเรือใหญ่ในการส่งเสริมเกษตรกรไทยเดินตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ล่าสุดนำคณะลงพื้นที่เยี่ยมชม ครัวเรือน “โคก หนองนา โมเดล ต้นแบบ” ของนางพรรณี  ต้อไธสง ครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองหลวง  อำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ

พรรณี ต้อไธสง ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล

กิจกรรมของ ครัวเรือนโคกหนองนาโมเดลต้นแบบ  ได้น้อมนำหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9  มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยได้ประยุกต์การทำเกษตรกรรมในพื้นที่  8  ไร่  1 งาน ได้บริหารจัดการพื้นที่ขุดโคก หนอง นา เป็นสวนเกษตรไร่นาผสมผสาน มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ดังนี้  มะปราง  มะยงชิด  กล้วยหอมทอง  หมาก  พลู ปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เลี้ยงวัว เป็ดไก่  หมูป่า ทำนาข้าว และเพาะชำกล้าไม้จำหน่าย จนประสบความสำเร็จและเป็นจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้แบ่งปันความรู้จากการปฏิบัติจริงแก่ผู้สนใจ

นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  ได้กล่าวให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดล และการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องในครัวเรือน เป็นแบบอย่างที่ดีให้ชักชวนคนในชุมชนหันกลับมาทำการเกษตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา  โมเดล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *