“ข้าว” เป็นสินค้าเกษตรส่งออกหลักของประเทศที่ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด (คิดเป็น 46.1% ของพื้นที่เกษตรทั้งหมดของประเทศ และครอบคลุมครัวเรือนถึง 4.9 ล้านครัวเรือน (คิดเป็น 60.5% ของจำนวนครัวเรือนภาคเกษตรทั้งหมด ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากรัฐบาลมาโดยตลอด ในปี พ.ศ. 2565-2567 ผลผลิตข้าวของไทยมีทิศทางเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยหนุนจากแนวโน้มสภาพอากาศ ปริมาณฝน และน้ำในเขื่อนที่คาดว่าจะเอื้ออำนวย ทำให้เกษตรกรขยายพื้นที่/เพิ่มรอบการเพาะปลูก โดยความต้องการบริโภคข้าวในประเทศมีแนวโน้มกระเตื้องขึ้นตามการฟื้นตัวของธุรกิจร้านอาหาร โรงแรม และอุตสาหกรรมการผลิตอาหารต่อเนื่อง ส่วนการส่งออกคาดว่าจะกลับมาขยายตัวตามกำลังซื้อของประเทศคู่ค้าที่ทยอยฟื้นตัว

นายสันติภาพ ทองอุ่น หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตข้าวให้มีความรู้ ความสามารถในการผลิตข้าวมาตรฐานสากล เช่น Organic Thailand , มาตรฐาน Good Agricultural Practice (GAP) , มาตรฐาน Q , มาตรฐาน HACCP , มาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) และมาตรฐานข้าวพันธุ์แท้ เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรผู้ผลิตข้าวส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และจำหน่ายให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี

ด้านนายสุธรรม ทองแช่ม เกษตรกรปราดเปรื่องผู้ผลิตข้าว จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ตนได้ผลิตข้าวมาอย่างต่อเนื่องทำต่อจากพ่อ แม่ ทำให้ตนเป็นชาวนาที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการการผลิตข้าวของชาวนา จ.สุราษรฎ์ธานี ซึ่งมีทั้งการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้คุณภาพ การใช้สารเคมีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลผลิตข้าวที่ได้มีปริมาณลดลงเรื่อยๆ ไม่มีประสิทธิภาพ มีวัชพืชและข้าวพันธุ์ปนจำนวนมาก เมื่อนำไปจำหน่ายที่โรงสีข้าวก็จะได้ราคาที่ต่ำ และเมื่อได้พบกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานีได้มีการขับเคลื่อนโครงการร่วมกัน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตข้าวใหม่ ทั้งการใช้เมล็ดพันธุ์ดีจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษรฎ์ธานี พร้อมทั้งมีการใช้หลักวิชาการ การใช้เทคโนโลยีในการผลิตและเก็บเกี่ยว เพื่อลดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพข้าว พร้อมพัฒนาเกษตรกร Smart farmer ปัจจุบันจึงได้มีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อลดต้นทุนการผลิต และต่อรองราคาจำหน่ายกับคู่ค้า ได้มากยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *