นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “การจัดการฟาร์มสุกรแนวใหม่สู้ภัย ASF” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ้ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก .) ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม งานสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกรขุนและแม่พันธุ์ ฟาร์มมาตรฐาน ตลอดจนปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจฟาร์มสุกร เพิ่มคุณภาพและลดความเสี่ยงในการเลี้ยงสุกรภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค African Swine Fever (ASF) ให้ แก่ Smart Farmer ผู้ประกอบการ SME เกษตรกรลูกค้าผู้เลี้ยงสุกรขุนและแม่พันธุ์ รวมถึงพนักงาน ธ.ก.ส. กว่า 350 รายนอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook page: KURDI NEWS และ Facebook page: BAAC SME & Startup สำหรับผู้ที่สนใจ ซึ่งทาง ธ.ก.ส. และมก. มุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามโมเดล BCG Economy ด้วยการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายให้กับภาคเกษตรไทย สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ณ ห้องสัมมนาเธียร์เตอร์ ชั้น 11 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *