ธ.ก.ส. จัดมหกรรมส่งต่อความดีกองทุนธนาคารอิสลาม ธ.ก.ส. ครั้งที่ 9 พร้อมมอบทุนเดินทางแก่ผู้ที่ฝากเงินโครงการเงินฝากรักษาทรัพย์ร่วมกิจกรรมรับทุนฮัจญ์และอุมเราะฮ์เพื่อไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย รวมจำนวน 51 ทุน มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท

นายสุรชัย รัศมีรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมงาน “มหกรรม
ส่งต่อความดีกองทุนธนาคารอิสลาม ธ.ก.ส. ครั้งที่ 9” เพื่อมอบทุนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์ แก่ผู้ที่ฝากเงินตามโครงการเงินฝากรักษาทรัพย์ร่วมกิจกรรมรับทุนฮัจญ์และอุมเราะฮ์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากของ ธ.ก.ส. ที่ดำเนินการสอดคล้องตามหลักศาสนาอิสลาม โดยมีนางสาวสุนียBรัตนB ภู่ขำ นายอำเภอบ1านแหลม เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ มัสยิดฮิดายะห์ตุ้ลมุตตะกีน ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนเดินทาง ต้องเปนผู้ที่ฝากเงินประเภทเงินฝากรักษาทรัพย์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ดำเนินการถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2542 โดยธนาคารไม่ได้จ่ายผลตอบแทนใน รูปแบบดอกเบี้ย แต่ได้มอบเป็นสิทธิ์รับทุนเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮ์ณ นครมักกะห์ ประเทศ ซาอุดิอาระเบีย โดยต้องมียอดเงินฝากทุก ๆ 2,000 บาท และฝากติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน จะไดBรับสิทธิ์ร่วมรับ ทุนเดินทาง จำนวน 1 สิทธิ์และกรณีฝากต่อเนื่อง 6 เดือน จะได้รับสิทธิ์เพิ่ม 2 สิทธิ์ระยะเวลาตั้งแต่ 1 เมษายน – 31 มีนาคม ของปถัดไป

นายสุรชัย กล่าวอีกว่า ในปีนี้ ธ.ก.ส. ด้มอบทุนเดินทางรวมจำนวน 51 ทุน จากสิทธิ์ทั้งหมด จำนวน
1,664,268 สิทธิ์ ของผู้ฝากเงินระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 โดยแบ่งเป็นทุนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 23 ทุน และ ทุนเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะฮ์ จำนวน 28 ทุน รวมมูลค่าทุนเดินทางกว่า 7 ล้านบาท

ที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้จัดกิจกรรมมอบทุนเดินทางมาแล้ว 8 ครั้ง ได้ส่งมอบทุนเดินทางไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามไปแล้วกว่า 437 ทุน แบ่งเป็นทุนประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 149 ทุน และทุนประกอบพิธีอุมเราะย์จำนวน 288 ทุน สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์เงินฝากรักษาทรัพย์หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในระบบธนาคารอิสลามของธ.ก.ส. สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ .ก.ส. ทุกสาขา หรือที่ Call Center 02 555 0555.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *