สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และภาคีองค์กรพันธมิตร จัดการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2562 เรื่อง “การปรับตัวของชาวนาไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”

 ในการประชุมในครั้งนี้ได้มีการเสวนาเรื่องการปรับตัวของชาวนาไทย โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการทำนา ทั้งการการใช้โดรน นวัตกรรมแอพพลิเคชั่นบนมือถือ และนวัตกรรมระบบเซ็นเซอร์ เพื่อใช้ในการผลิตข้าว การตรวจวัด การควบคุม การถ่ายภาพ และการวิเคราะห์ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับชาวนา รวมทั้งยังทำให้ชาวนาไทยก้าวไปสู่การเป็น Smart farmer ได้

มูลนิธิข้าวไทย

นอกจากนี้ ยังได้มีการแนะนำแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อชาวนา ได้แก่ ‘ไลน์บอทโรคข้าว’ เป็นแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาโดยนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวินิจฉัยและให้คำแนะนำการควบคุมโรคข้าว ‘คลินิกข้าว RD’ เป็นกลุ่มไลน์ทางการที่เพิ่มโอกาสให้ชาวนาเข้าถึงเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูข้าว และยังให้บริการตอบคำถามปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าว และ ‘รีคัลท์’ แอพพลิเคชั่นเพื่อพยากรณ์ฝนเป็นรายแปลงอย่างแม่นยำ

มูลนิธิข้าวไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *