ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีลอาร์เซ็ป

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ‘ปลื้ม’ สัมมนาใหญ่ “ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีลอาร์เซ็ป” เวทีแรกที่กรุงเทพฯ ประสบความสำเร็จด้วยดี ทุกภาคส่วนให้ความสนใจร่วมรับฟังกว่า 800 คน ชี้ พร้อมเดินหน้าจัดสัมมนาฯ ต่อเนื่อง 4 ภูมิภาค ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2563

นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนา “ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีลอาร์เซ็ป” เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ว่า พาณิชย์มีนโยบายให้ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ เกษตรกร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรืออาร์เซ็ป (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) และการใช้ประโยชน์จากความตกลงอาร์เซ็ป จึงได้มอบให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจความตกลงดังกล่าว

ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีลอาร์เซ็ป

การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 800 คน จากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเตรียมตัวใช้ประโยชน์จากความตกลงอาร์เซ็ป ตลอดจนปรับตัวรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป ทั้งนี้ นอกจากการสัมมนา “ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีลอาร์เซ็ป” ที่กรุงเทพฯ แล้ว กระทรวงฯ ได้มอบให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศลงพื้นที่จัดสัมมนาใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และชลบุรี ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนจากทั่วประเทศ

ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีลอาร์เซ็ป

นายเชวงศักดิ์ เพิ่มเติมว่า ความตกลงอาร์เซ็ปถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จของไทยในฐานะประธานอาเซียนปี 2562 ที่ได้ผลักดันให้การเจรจาหาข้อสรุปทั้ง 20 บท ได้ในปีที่ไทยเป็นประธาน ซึ่งในส่วนของประเทศไทย ความตกลงอาร์เซ็ปจะช่วยให้ไทยมีตลาดการค้าที่ใหญ่ขึ้น และช่วยสร้างโอกาสในการส่งออกสินค้า บริการ และการลงทุน ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการหาวัตถุดิบการผลิต และการกระจายสินค้าของไทยในประเทศสมาชิกอาร์เซ็ป

ทั้งนี้ ความตกลงอาร์เซ็ปประกอบด้วยสมาชิก 16 ประเทศ คือ ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ รวมทั้งไทย และประเทศคู่เจรจาอีก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย ที่มีประชากรรวมกันกว่า 3,500 ล้านคน หรือเกือบครึ่งของประชากรโลก มีมูลค่า GDP กว่า 27.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 32.3 ของ GDP โลก มีมูลค่าการค้ารวมกว่า 11.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 29.3 ของมูลค่าการค้าโลก โดยในปี 2561 ไทยกับประเทศสมาชิกอาร์เซ็ปมีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 2.9 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 59.8 ของการค้ารวมทั้งหมดของไทย

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์

thaiquote

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *