จีนเป็นชาติก้าวล้ำทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในเกือบทุกด้าน แต่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ธุรกิจต่าง ๆ ที่มีคนจีนเป็นเจ้าของต่างได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า แต่มีอยู่ธุรกิจหนึ่งของนักลงทุนจีนที่เข้ามาลงทุนและประกอบกิจการในประเทศไทย ไม่ได้รับผลกระทบแม้แต่น้อย แต่กลับเติบโตอย่างก้าวกระโดดและยังสามารถสร้างงานและสร้างอาชีพใหม่ให้กับคนไทย นั้นคือ “อาชีพนักขับโดรน”

อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน (Drone) ที่บินอยู่บนน่านฟ้าประเทศไทยเกือบทั้งหมด ยี่ห้อ DJI มาเป็นอันดับหนึ่ง ชื่อเต็มของ DJI คือ Da-Jiang Innovations Science and Technology เป็นบริษัทสัญชาติจีน มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เมืองเซินเจิ้น DJI เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายโดรนที่ครองส่วนแบ่งการตลาดไปทั่วโลกราว ๆ 70-80% ของโดรนที่บินอยู่บนท้องฟ้า DJI ก่อตั้งเมื่อปี 2006 โดย Frank Wang Tao มหาเศรษฐีชาวจีนเป็นเจ้าของ ผลิตภัณฑ์โดรนของ DJI นำมาใช้งานอย่างหลากหลาย อาทิ โดรนถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอทั่ว ๆ หรือโดรนถ่ายภาพยนตร์ โดรนที่ใช้ในงานก่อสร้างเพื่อถ่ายภาพสามมิติ หรือ โดรนที่ใช้ในงานกู้ภัย เป็นต้น

แต่สำหรับประเทศไทยโดรน DJI ถูกนำมาใช้งานใน “การเกษตรแม่นยำ” หรือ Precision Agriculture เป็นการทำการเกษตรยุคใหม่ที่คนไทยเริ่มให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยทุ่นแรงในการเพาะปลูกด้วยการใช้โดรนมาช่วยเก็บข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบ Data Analytics ที่สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรไทยได้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น

การใช้ โดรน ในการทำเกษตรของไทยเติบโตสูงมากเนื่องจากสาเหตุดังนี้
1.ศักยภาพเชิงพื้นที่ที่สามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรได้หลากหลายชนิด 2. เกษตรกรไทยมีการรวมตัวที่เข้มแข็งในรูปแบบสหกรณ์การเกษตร 3.เกษตรกรไทยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้เกษตรกรไทยได้หันมาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเข้าช่วยทำการเกษตรแม่นยำ เช่น ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง ซึ่งเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพ และ4.แนวโน้มการเกษตรไทยจะเข้าสู่ภาวะขาดแคลนแรงงานจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาแทนที่แรงงานคน

นี่คือ สาเหตุที่ทำให้ยอดขายโดรน DJI โตวันโตคืน เพราะถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการทำการเกษตรยุคใหม่

ปัจจุบันรูปแบบการให้บริการ โดรน มาใช้ในการทำเกษตรแม่นยำ ส่วนใหญ่ผ่าน “แอปพลิเคชั่น” บนมือถือที่เปิดให้บริการอยู่มากมายโดยเกษตรกรสามารถเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันที่ตัวเองรู้จักเรียกใช้ง่ายและสะดวก เหมือนเรียกใช้บริการ แอปพลิเคชั่นส่งของ อาทิ Foodpanda , LINE MAN หรือ GAP เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น แอปพิลเคชั่น เก้าไร่ (gaorai) เป็นแอปพลิเคชั่นให้บริการโดรนการเกษตรโดยแอปพลิเคชั่นจะช่วยเป็นตัวกลางระหว่าง “นักขับโดรน” ที่ต้องการหารายได้เสริมมาช่วยพ่นยาให้กับเกษตรกรโดยระบบการคิดค่าใช้จ่ายและรายได้จากเกษตรกรที่เข้ามาลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อแจ้งความต้องการโดรน จากนั้นทางเจ้าของแอปพลิเคชั่น จะแจ้งให้นักขับโดรนมืออาชีพที่อยู่ในเครือข่ายของแอปพลิเคชั่น ลงพื้นที่เพื่อไปประเมินและตกลงราคาบริเวณพื้นที่ที่เกษตรกรต้องการให้นักขับโดรนมาฉีดพ่นยาฆ่าแมลง ปุ๋ย หรือ คำนวณพื้นที่เพื่อพยากรณ์ผลผลิต ฯลฯ

เมื่อเสร็จงานนักขับโดรนจะจ่ายค่าระบบปฏิบัติการแก่แอปพลิเคชั่นดังกล่าว โดยแอปพลิเคชั่นจะทำหน้าที่เก็บฐานข้อมูลของเกษตรกรไว้โดยเกษตรกรสามารถนำฐานข้อมูลนี้ไปใช้บริการด้านอื่นต่อได้ สำหรับโดรนแต่ละลำที่นำมาใช้ต้องได้รับการรับรองว่าเป็นโดรนที่ได้มาตรฐานและมีใบรับรองการบินค้ำประกันจากหน่วยงานภาครัฐ คือ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เฉลี่ยโดรนราคาลำละไม่ต่ำกว่า 2 แสนบาท พร้อมอุปกรณ์ครบครัน และถูกต้องตามกฎหมายไทยกำหนดทุกประการ

ปัจจุบันมีการใช้โดรนนำมาเก็บข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์การทำเกษตรแปลงใหญ่ หรือ พื้นที่การเกษตร 30 ไร่ขึ้นไป ในกลุ่มเกษตรกรที่ปลูก ข้าว , มันสำปะหลัง , ข้าวโพด , อ้อย เป็นต้น จึงทำให้ปัจจุบันเกษตรกรสามารถได้ผลผลิตที่มีทั้งคุณภาพดีและปริมาณสูงด้วยต้นทุนที่ต่ำและควบคุมปัจจัยการผลิตได้

เมื่อเกษตรกรไทยนิยมนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทำการเกษตรทำให้ทุกแอปพลิเคชั่นต่างแข่งขันกันเพื่อต้องการเป็นเจ้าของฐานข้อมูลของเกษตรกร และแย่งชิงนักขับโดรนให้เข้ามาอยุ่ในเครือข่ายให้มากที่สุด เพื่อจะได้นำมาให้บริการ Data Analytics ที่สามารถวิเคราะห์ทิศทางตลาดสินค้าเกษตรในอนาคตทั้งเชิงปริมาณและราคา การพยากรณ์ดิน ฟ้า อากาศ อุณหภูมิความชื้น โดยจัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลพื้นที่ในระดับรายบุคลที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตรและบริการสินเชื่อให้บริการเกษตรกรที่ต้องการ ไมโครไฟแนนซ์ หรือ สินเชื่อจากสถาบันการเงินทำให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่าย
รวมถึงระบบค้าขายทางออนไลน์ว่าผลผลิตของเกษตรกรจะวางตลาดเมื่อใด เป็นต้น

ดังนั้นวันนี้ อาชีพนักขับโดรน และ ธุรกิจแอปพลิเคชั่นเรียกใช้บริการโดรน ที่ผลิตโดยนักลงทุนจีน เติบโตอย่างไม่หยุดยั้งจนสามารถครอบครองน่านฟ้าทุกแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรไทยทุกตารางนิ้วเป็นที่เรียบร้อยแล้ว!!!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *