อีกประเด็นที่ภาคเกษตรของไทยจะต้องเกาะติดและจับตาเอาไว้ กับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาพืชผลทางการเกษตรจากหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกับการพัฒนาฐานข้อมูล หรือ Big Data ที่จะเป็นฐานปฏิบัติการที่จะให้ข้อมูลภาคเกษตรในหลากหลายทุกมิติ เพื่อให้ผลิตผลทางการเกษตรมีความแม่นยำ

ล่าสุดมาถึงคิวการพัฒนาระบบฐานข้อมูล Big Data ในผลผลิตข้าวของประเทศไทย โดยศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) ร่วมกับศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้หารือถึงประเด็นการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนภาคการเกษตร ที่เป็นแบบจำลองซึ่งเรียกว่า  Rice4cast ของโปรแกรมแบบจำลองการเจริญเติบโตของพืช (DSSAT) ซึ่งจะมีประโยชน์คือการช่วยพยากรณ์ผลผลิตข้าวให้กับเกษตรกรด้วยความแม่นยำสูง

ระบบที่ว่าเป็นเทคโนโลยีพยากรณ์ที่สำคัญของ ศวทก. ซึ่งจะช่วยการตัดสินใจภาคเกษตรโดยเฉพาะผลผลิตข้าวได้อย่างแม่นยำ ผ่านตัวแปรจากปัจจัยข้อมูลที่ระบบจะบันทึกเอาไว้ อาทิ ค่ารังสีจากดวงอาทิตย์ อุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุด ปริมาณน้ำฝน และคุณสมบัติของชุดดิน ก่อนจะมีการประมวลวิเคราะห์ถึงสภาพการณ์ออกมาให้กับเกษตรกร

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกมาระบุถึงเรื่องนี้เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่า ความคืบหน้าในการเร่งจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูล Big Data ภาคการเกษตรสศก.จะร่วมพัฒนาแบบจำลองข้าว เพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าวรายจังหวัด ในปีเพาะปลูก 2564/65 รวมถึงแนวทางการร่วมมือในอนาคตมาพยากรณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงานต่อไป

ทั้งนี้ สศก.จะใช้ฐานข้อมูลและแบบจำลองดังกล่าวประกอบการรายงานความเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตพืชรายฤดู และรายแปลงผลิตต่อไป ภายในปีนี้ ซึ่งความแม่นยำของผลการพยากรณ์ จะมีส่วนสำคัญอย่างมากอย่างต่อกำหนดนโยบาย รวมทั้งสามารถ นำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ในเชิงการผลิต การตลาด และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *