คู่มือขอปลูกกัญชา

กระทรวงสาธารณสุข จัดทำคู่มือขอปลูกกัญชาสำหรับเกษตรกร แจงหมดตั้งแต่การดำเนินงาน คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต รวมถึงวิธีการจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบทั้งหมด

กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานอาหารและยา (อย.) ได้จัดทำคู่มือปลูกกัญชาสำหรับเกษตรกร โดยภายในคู่มือได้แจกแจงรายละเอียด เกี่ยวกับคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะขออนุญาตปลูกกัญชา ขั้นตอนของการขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน การขออนุญาตปลูกกัญชา แผนการปลูกและการใช้ประโยชน์ การเตรียมสถานที่ปลูก หน้าที่ของผู้รับอนุญาต รวมทั้งถามตอบข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในประเด็นสำคัญๆ

ทั้งนี้ จากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2562 ได้เปิดให้สามารถนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัยได้ ส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์การเกษตร ซึ่งดำเนินภายใต้ความร่วมมือ และกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐฯ สามารถยื่นขอรับอนุญาตปลูกกัญชาได้

ดังนั้นเพื่อให้นโยบายการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ของประเทศไทยเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการส่งเสริมให้ภาคเกษตรกรรม ได้มีส่วนร่วมในการปลูกกัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมายกำหนด และได้คุณภาพมาตรฐาน จึงได้มีการจัดทำคู่มือขอรับอนุญาตปลูกกัญชา สำหรับเกษตรกร เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของกลุ่มเกษตรกร ในการเป็นผู้ขอรับอนุญาตปลูกกัญชาต่อไป

สนใจอ่านฉบับเต็ม (กดสัญญาลักษณ์ลูกศรด้านล้างปก)

คู่มือการขออนุญาตปลูกกัญชาสำหรับเกษตรกร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *