สวก.ให้ทุนวิจัย เพาะเลี้ยง Stem cell ในสุนัข  เชื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการปศุสัตว์ไทยในอนาคต

สเต็มเซลล์ หรือเซลล์ต้นกำเนิดพบได้ในมนุษย์และสัตว์ เป็นเซลล์ที่มีความสามารถในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นใหม่ได้เอง มีลักษณะที่ไม่จำเพาะ จึงสามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์เฉพาะชนิดต่าง ๆ ได้จากเซลล์ชนิดเดียวรวมตัวกลายเป็นเนื้อเยื่อ จากเนื้อเยื่อรวมตัวกันเป็นอวัยวะ จึงประกอบกันเป็นร่างกายมนุษย์และสัตว์

ดังนั้น เทคโนโลยี Stem cell จึงเป็นวิธีการทางการแพทย์ที่สำคัญในการรักษาโรคเรื้อรัง โรคที่หายยาก โรคที่เกิดจากความเสื่อมความชรา การสูญเสียเนื้อเยื่อและอวัยวะ และเชื่อกันว่าในระยะเวลาอันใกล้ สเต็มเซลล์จะเข้ามาแทนที่การป้องกันโรคและการรักษาโรคด้วยวิธีการเดิมอย่างแน่นอน

ความก้าวหน้าในด้านนี้ แม้แต่ในวงการปศุสัตว์บ้านเรา ก็รุดหน้าไปอย่างมาก เพราะล่าสุด สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ได้เข้ามาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่คณะผู้วิจัยจากราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อศึกษาวิธีการสกัด และเก็บรักษาเสต็มเซลล์ในสุนัข โดยการประยุกต์ใช้วิธีการสกัดเสต็มเซลล์ในม้า ตั้งแต่กระบวนการเก็บเนื้อเยื่อ การแยกเซลล์ การเพาะเลี้ยงเซลล์ และการเก็บรักษาเซลล์จากเนื้อเยื่อไขมัน การเก็บเนื้อเยื่อ การแยกเซลล์ การเพาะเลี้ยงเซลล์และการเก็บรักษาเซลล์จากเนื้อเยื่อสายสะดือและเยื่อบุมดลูก การรักษาสุนัขด้วย Stem cells และการรักษาแผลสุนัขด้วย Stem cell factors

ผลสำเร็จของการวิจัยทำให้ได้วิธีการที่เหมาะสมในการทำให้ Stem cell บริสุทธิ์ และวิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสม ตลอดจนการแยก Stem cell Factor ชนิดต่างๆ จาก Stem cell ในสุนัขได้ สามารถนำผลสำเร็จที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านปศุสัตว์ได้อย่างกว้างขวาง ทั้งการใช้ในการรักษาสัตว์ที่มีคุณค่าและมีราคาสูงในการพัฒนาและอนุรักษ์สัตว์หายากต่างๆ รวมทั้งสัตว์สงวนและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *