หมวดหมู่: เครื่อข่ายเพื่อเกษตรกร

“ซีพีเอฟ”ลุยผลิตอาหารปลอดภัยควบคู่ดูแลสิ่งแวดล้อมใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกรักษ์โลก100%ใช้ซ้ำ ใช้ใหม่ ย่อยสลายได้ หนุนโมเดล BCG

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์…