หมวดหมู่: เครื่อข่ายเพื่อเกษตรกร

เกษตรฯ-พลังงาน-ทรัพยากรฯ-สภาอุตแห่งประเทศ จับมือลงนาม MOU ว่าด้วยรวมพลังสนับสนุนปลูกพืชพลังงาน เพื่อผลิตไฟฟ้าและผลิตพลังงานความร้อน หวังเพิ่มรายได้ให้ชุมชน และสร้างทางเลือกให้เกษตรกรไทย

เกษตรฯ-พลังงาน-ทรัพย…

ธ.ก.ส. เผยผลการดำเนินงานครึ่งปีบัญชี 64 มุ่งดูแลเกษตรกรก้าวผ่านวิกฤตโควิด และภัยธรรมชาติ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรผ่านนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน

ธ.ก.ส. ก้าวสู่ปีที่ …