ประมวลภาพสัมมนา “ปรุงอาหารจากใบกัญชา”

ภาพบรรยากาศภายในงานอบรมสัมมนา “อาหารจากใบกัญชา ปรุงอย่างไรให้เป็นยาและเลิศรส”

ดาวน์โหลดภาพผู้ผ่านการอบรมการทำอาหารจากใบกัญชา รับใบรับรอง Cerfiticate