ต้นพันธุ์กระท่อม

ต้นพันธุ์กระท่อม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต้นพันธุ์กระท่อม ทั้งเพาะเมล็ดและเสียบยอด พันธุ์ก้านแดง ราคาต้นละ 300 บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง

ต้นกระท่อมเสียบยอด พันธุ์ก้านแดง