เทคโนโลยีปราบหนอนกระทู้

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ชื่นเทคโนโลยีปราบหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดของไทย  ยกเป็นต้นแบบของอาเซียน และ แนะนำสมาชิกในภูมิภาคอื่นนำไปใช้ด้วย

          นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้เร่งจัดทำโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด รวม 17 การทดลอง ได้แก่ การทดสอบประสิทธิภาพสารเคมี การนำสารฟีโรโมนมาทดสอบ การควบคุมโดยชีววิธี การใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส เชื้อไวรัส NPV เชื้อรากำจัดแมลง และไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติชนิดต่าง ๆ เช่น แตนเบียนไข่ แมลงหางหนีบ และมวนพิฆาต การใช้วิธีเขตกรรมและวิธีกล รวมทั้งเทคนิคการพ่นสารเคมี เพื่อให้ได้คำแนะนำสำหรับป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดที่เหมาะสมกับประเทศไทย รวมทั้งมีการศึกษาชีววิทยาและพืชอาศัยของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในประเทศไทยด้วย

เทคโนโลยีปราบหนอนกระทู้

เทคโนโลยีปราบหนอนกระทู้

 การดำเนินการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร จนได้เทคโนโลยีวิธีการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดด้วยวิธีการต่าง ๆ และได้จัดทำคำแนะนำการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดแบบผสมผสาน (IPM) สำหรับข้าวโพดชนิดต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพการปลูกข้าวโพดในประเทศไทยให้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ซึ่งเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ที่กรมวิชาการเกษตรได้ถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา พม่า และฟิลิปปินส์ เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

โดยประเทศดังกล่าวได้นำเทคโนโลยีคำแนะนำการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดไปใช้ รวมทั้งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือเอฟเอโอ (FAO) ได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวไปแนะนำให้ประเทศสมาชิกอื่นๆ ในภูมิภาคใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืชชนิดนี้ด้วยเช่นกัน

เทคโนโลยีปราบหนอนกระทู้

   นาวสวาเสริมสุข กล่าวอีกว่า  ประเทศไทยได้รับคำชื่นชมเรื่องระบบการเฝ้าระวังและป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดได้อย่างรวดเร็ว และยกให้ไทยเป็นต้นแบบของอาเซียน หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากประเทศไทย เช่น ประเทศอินโดนิเซียขอความช่วยเหลือผ่าน FAO ให้ประเทศไทยส่งผู้เชี่ยวชาญหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดไปให้คำแนะนำ ส่วนประเทศญี่ปุ่นได้มีการหารือเพื่อขอทำงานวิจัยร่วมกับประเทศไทย

เทคโนโลยีปราบหนอนกระทู้

     “หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญของข้าวโพด สามารถระบาดข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากตัวเต็มวัยสามารถบินได้ไกลเฉลี่ย 100 กิโลเมตร/คืน และสามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ที่สำคัญคือมีพืชอาหารมากกว่า 80 ชนิด ตอนนี้มีรายงานการระบาดครั้งแรกในภาคกลางและภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาในช่วงต้นปี 2559 หลังจากนั้นได้แพร่กระจายเกิดการระบาดในหลายประเทศเกือบทั่วทวีปแอฟริกา สำหรับในทวีปเอเชีย มีรายงานพบการระบาดครั้งแรกในปี 2561 ที่ประเทศอินเดีย หลังจากนั้นเป็นต้นมาหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดได้เคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือและทิศใต้ของเอเชียอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันพบการแพร่ระบาดถึง 16 ประเทศในเอเชียด้วย” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า

เทคโนโลยีปราบหนอนกระทู้

ที่มา

เกษตรทำกิน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *